tranberggolf - Databeskyttelseserklæring

1. Indledning

Vi hos tranberggolf, SE.nr. 27581560 værner om dit privatliv og bestræber sig altid på at have et højt digitalt sikkerhedsniveau. Vi ønsker, at du altid vil kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til tranberggolf.

Denne databeskyttelseserklæring (”databeskyttelseserklæringen”) har tre formål:

 1. At forklare hvordan vi anvender informationer, som du deler med os i forbindelse med, at du indgår aftale om køb af nogle af vores produkter,
 2. At sikre at du forstår, hvilke informationer vi indsamler med din tilladelse, og hvad vi gør - respektive ikke gør - med dem, og
 3. At holde os ansvarligefor at beskytte dine rettigheder og dine persondata i henhold til erklæringen.

Personoplysninger er alle de informationer, som direkte eller indirekte kan forbindes med en aktuelt, levende fysisk person, f.eks. navne, adresser, telefonnumre og IP-adresser.

Alle de informationer, vi indsamler om dig, har forbindelse til salget af vores produkter i butikker, og vi anvender ikke informationerne til andre formål.

Selskabet er dataansvarlig for de personoplysninger, som Selskabet indsamler og behandler om dig inden for aftalens rammer. Det betyder, at det er tranberggolf, som bestemmer over behandlingen af dine personoplysninger. tranberggolf vil altid overholde gældende lov om, hvordan dine personoplysninger skal behandles, herunder databeskyttelsesforordningen (også kaldet GDPR), databeskyttelsesloven og anden gældende lov. Kontaktoplysninger for Selskabet finder du under punkt 9 nedenfor. 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig som kunde og til hvilket formål?

Overordnet findes der to kategorier af informationer, som vi indsamler: 

1) informationer, som vi skal have, for at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen returret, bytteret, reklamation og garanti. Hvis vi ikke får disse oplysninger, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi kan derfor være tvunget til at nægte dig køb, og 

2) informationer, som vi kan bruge til at håndtere kundeservicehenvendelser, analysere, udvikle og forbedre tjenesterne, hvis du vælger at dele sådanne informationer.


3. Hvornår indsamler vi personoplysningerne?

Vi indsamler personoplysninger, når:

 • Kunden køber produkter i butikken af hensyn til kundens deltagelse i bonusprogram og til hjælp for kundens købshistorik og sikkerhed for den lovede garanti. Kunden undgår derved at skulle gemme sine købskvitteringer. Kunden deltager i konkurrencer, events og vil have tilsendt nyhedsbreve.
 • Når du kontakter os ved supporthenvendelser og ønsker tilbud sendt.
 • Når du bruger webstedet (nyhedsbrevformular i footer'en. Linket til MailChimp med double-opt-in-funktion, hvor abonnenten skal godkende to gange, at de vil have et nyhedsbrev.)
 • Kunden opgiver personoplysninger til Varde Golfklub og golfbox.dk

4. Hvordan deler vi informationer med andre virksomheder?

Vi deler dine informationer med en række samarbejdspartnere for at kunne give dig de tjenester, der kræves ved udvisning af interesse.

tranberggolf gør brug af en række database- og programleverandører til at håndtere kommunikationen med dig så problemfrit som muligt. Vi indgår altid aftaler med disse eksterne parter, som er underlagt tavshedspligt og opfylder gældende lovkrav med hensyn til, hvordan overførsel af personoplysninger skal foregå, samt hvordan dine personoplysninger skal behandles. På denne måde garanteres sikkerheden samt hemmeligholdelsen i forbindelse med dine personoplysninger.  

5. Overførsel til andre lande

tranberggolf overfører dine personoplysninger til et land uden for EU eller EES. En sådan overførsel vil altid foregå på et sikkert og lovligt grundlag.  tranberggolf overfører ikke dine personoplysninger til en ekstern part uden for EU eller EES, medmindre der er indgået en aftale, inden overførslen foretages, har sikret, at landet er godkendt af EU-kommissionen, eller at den eksterne part er certificeret i henhold til Privacy Shield-principperne. 

6. Dine rettigheder

Vi er forpligtede til udelukkende at behandle personoplysninger, der er korrekte, relevante og nødvendige under hensyntagen til vores formål, og du har ret til at kontrollere, at dette sker. Selskabet har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Selskabet vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, der er fejlagtige, ufuldstændige eller misvisende.

I. Få adgang til dine personoplysninger 

 • Vi vil på din anmodning, hurtigst muligt og senest efter 30 dage fra vi modtog din meddelelse om at få adgang til oplysningerne, udlevere informationer om de personoplysninger, som vi behandler om dig. 
 • Det betyder, at du har ret til ved hjælp af en underskrevet, skriftlig ansøgning omkostningsfrit at modtage en registerudskrift om hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, formålet med behandlingen og hvilke modtagere, der har fået eller skal have udleveret oplysningerne. Du har også ret til i registerudskriften at få informationer, om hvorfra oplysningerne stammer, hvis ikke personoplysningerne er indsamlet fra dig, eksistensen af automatiseret beslutningstagning (inklusive profilering) samt få oplyst den forventede periode for, hvor længe oplysningerne vil blive gemt eller hvilke kriterier, der anvendes til at fastsætte denne periode.
 • Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. 

II. Kræve rettelse af dine personoplysninger 
Vi vil på din anmodning, hurtigst muligt og senest efter 30 dage fra vi modtog din meddelelse om rettelse, rette de ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, som vi behandler om dig.

III. Kræve sletning af dine personoplysninger

 • Vi vil på din anmodning, hurtigst muligt og senest efter 30 dage fra vi modtog din meddelelse om sletning, fjerne dine personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige i forbindelse med det formål, de er indsamlet til. 
 • Der kan foreligge grunde, der gør, at vi ikke umiddelbart kan og må slette dine personoplysninger. Så vil vi indstille den behandling, der foretages i forbindelse med andre formål, og informere dig om lovgrundlaget og det relevante formål for den fortsatte behandling.

IV. Kræve begrænsning af behandling

 • Du har ret til at få markeret dine personoplysninger, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan blandt andet kræve begrænsning, når du mener, at dine oplysninger er fejlagtige og du har krævet rettelse ifølge ovenstående. I den periode hvor oplysningernes korrekthed undersøges, vil behandlingen af dem blive begrænset.
 • Selskabet vil underrette dig om den fremkomne undersøgelse med henblik på at begrænse behandlingen. Vi vil sørge for, at nødvendige rettelser eller sletning af oplysninger samt begrænsning af behandling af oplysninger også foretages af de selskaber, som Selskabet har udleveret dine personoplysninger til.

V. Kræve dataportabilitet
Du har ret til, under visse forudsætninger, at få udleveret og overført dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til en anden dataansvarlig. 

VI. Indsigelse mod behandling af personoplysninger, der foretages med støtte i en interesseafvejning og opfyldelse af aftale
Du kan gøre indsigelse mod behandling, hvis den baseres på en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi udelukkende fortsætte behandlingen, hvis der findes begrundede årsager til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser. Hvis dette er tilfældet, vil vi informere dig om årsagen. 

VII. Kræve, at vi indstiller behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring
Du har altid ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring ved at sende en mail til os på info@remove-this.tranberggolf.remove-this.dk. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ophøre med at behandle personoplysningerne i forbindelse med et sådant markedsføringsformål. Du kan altid kontakte os på info@remove-this.tranberggolf.remove-this.dk eller afmelde vores nyhedsbreve og lignende udsendelser.

VIII. Klage over vores behandling af dine personoplysninger og overholdelse af lovgivning til Datatilsynet

 • Du har ret til at klage over den behandling, vi foretager af dine personoplysninger, til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke overholder databeskyttelseserklæringen, ikke opfylder dine rettigheder eller på anden vis handler i strid mod gældende lov. 
 • Bemærk, at den svenske Datainspektionen skifter navn til Integritetsskyddsmyndigheten fra og med den 25. maj 2018.

7. Sikkerhed

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver dine personoplysninger til os. tranberggolf har indført de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning.

Det er vigtigt for os, at informationerne om vores kunder er beskyttede. Selv om vi overholder forsigtighedsforanstaltninger for databeskyttelse er ingen sikkerhedsforanstaltninger fuldstændig sikre, og vi kan derfor ikke garantere sikkerheden af dine personoplysninger 100%. 

Hvis vi skulle miste kontrollen over dine personoplysninger, der er af personfølsom karakter, eksempelvis personnummer, vil vi meddele dig det omgående og senest inden for 72 timer fra det tidspunkt, vi opdagede hændelsen. 

8. Ændringer i databeskyttelseserklæringen

Vi kan til tider foretage ændringer af databeskyttelseserklæringen. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af databeskyttelseserklæringen, sender vi dig en klar besked, afhængig af hvad der er hensigtsmæssigt med hensyn til omstændighederne, f.eks. ved at sende en e-mailmeddelelse eller sms til dig, eller med en pop-up med informationer før du får adgang til tranberggolf's websted. I visse tilfælde vil vi informere dig på forhånd, og din fortsatte brug af webstedet, efter at ændringerne er foretaget, vil afhænge af din godkendelse af ændringerne. Derfor beder vi dig venligst sørge for, at du læser alle sådanne meddelelser grundigt. 

Hvis du ikke fortsat ønsker at bruge webstedet eller ikke ønsker, at vi forsat behandler dine personoplysninger i interessentregisteret i overensstemmelse med den nye version af databeskyttelseserklæringen, kan du meddele os det, så sletter vi dine personoplysninger i løbet af 30 dage fra din meddelelse. Bemærk dog, at vi ikke kan slette dine oplysninger, hvis der er juridiske årsager til den fortsatte behandling. Hvis dette er tilfældet, så vil vi informere dig om årsagen til den fortsatte behandling. 

9. Kontaktoplysninger

Tak fordi, du har læst vores databeskyttelseserklæring. I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte os!

Ansvarlig for personoplysninger
tranberggolf

Adresse
Gellerupvej 111B
6800 Varde

E-mailadresse
info@remove-this.tranberggolf.remove-this.dk

Telefonnummer
+45 2712 9750


Nedenfor følger oversigten over de personoplysninger samt behandlingen af disse, som jeg kan forestille mig, at I har. I skal selv gennemgå den grundigt og supplere samt slette, hvor det ikke passer. 

DELETE WHEN YOU HAVE READ THE INFORMATION!!!

Oversigt over vores behandling af dine personoplysninger som kunde hos os

Personoplysninger Formål Behandling Lovlig grund Lagringstid
• For- og efternavn
• Personnummer
• Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer)
• Betalingshistorik
• Betalingsinformationer
• Kreditoplysninger fra kreditoplysningsforetagender
• Købsinformationer (f.eks. hvilken vare, der er bestilt eller om varen skal leveres til en anden adresse)
For at kunne håndtere din bestilling/dit køb. • Leverance (inklusive advisering og kontakter vedrørende leverancen)
• Identifikation og alderskontrol
• Håndtering af betaling (inklusive analyse af mulige betalingsløsninger, hvilket kan indebære en kontrol i forhold til betalingshistorik og indhentning af kreditoplysninger fra kreditoplysningsselskab)
• Adressekontrol iht. folkeregistret
• Håndtering af reklamations- og garantihenvendelser
Aftalens opfyldelse Indtil købet er gennemført (inklusive leverance og betaling) og i en periode af 36 måneder herefter med henblik på at kunne håndtere eventuelle reklamations- og garantihenvendelser
For- og efternavn
E-mailadresse
For at håndtere kundesupporthenvendelser • Kommunikation og besvarelse af eventuelle spørgsmål til kundeservice (via telefon eller e-mail) som f.eks. spørgsmål om vores produkter og/eller butikker
• Udredning af eventuelle klage- og supporthenvendelser (inklusive teknisk support)
Interesseafvejning Indtil din kundeservicehenvendelse er afsluttet
IP-adresse (brug af cookies) • Til overordnede analytiske informationer vedrørende din brug af vores tjenester
• For at gemme funktionelle indstillinger som f.eks. sprog og andre opgaver
• For at målrette relevant markedsføring til dig
Gem din IP-adresse på en tekstfil, der gemmes på din browser eller din enhed Interesseafvejning  
• For- og efternavn
• Personnummer
• Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer)
• Betalingshistorik
• Betalingsinformationer
• Din korrespondance med Selskabet
• Oplysning om købstidspunkt, købssted, eventuel fejl/klage
For at opfylde Selskabets retslige forpligtelser • Håndtering for at opfylde Selskabets retslige forpligtelser i henhold til lovkrav, kendelse eller myndighedsbeslutning (f.eks. bogføringsloven, hvidvaskloven eller reglerne om produktansvar og produktsikkerhed, hvilket kan kræve udarbejdelse af kommunikation og informationer til offentligheden og kunder om produktadvarsler og produkttilbagekaldelser ved eksempelvis en defekt eller sundhedsfarlig vare). Retslig forpligtelse Indtil købet er gennemført (inklusive leverance og betaling) og i en periode af 36 måneder herefter
• For- og efternavn
• Personnummer
• Bonuskortnummer
For at kunne håndtere dine bonuspoint i forbindelse med at du gennemfører dit køb • Registrering og beregning af bonuspoint på basis af dine køb
• Kommunikation i spørgsmål, der vedrører din bonus
Opfyldelse af bonuskortaftale  
• For- og efternavn
• E-mail
• Bonuskortnummer
• Købshistorik
• For at markedsføre nye produkter, som vi mener, kan være af interesse for dig (f.eks. nyhedsbreve)
• For at sende tilbud
• For at gøre dig opmærksom på noget nyt, der vedrører vores butik
• Udarbejdelse af dit personlige tilbud
• Tilpasse vores nyheder om vores butik efter din købshistorik
Interesseafvejning